Mit navn er Carl Andersen, jeg er 24 år, opvokset i det syd- og sønderjyske men er nu bosat i Albertslund. Jeg er student fra Ribe Katedralskole, har beskæftiget mig med alt fra industriarbejde i Vojens, til kontorarbejde i Washington D.C. Til dagligt studerer jeg jordbrugsøkonomi på Københavns Universitet, samt arbejder som studentermedhjælper i Politik og Analyse hos Dansk Erhverv.

Jeg er tidl. landsformand for Liberal Alliances Ungdom og nuværende medlem af Liberal Alliances Hovedbestyrelse.

Siden 2009 har jeg været medlem af Liberal Alliance, samt Liberal Alliances Ungdom. I begge foreninger er jeg aktiv på lokalt, regionalt og nationalt plan. Dette som bestyrelsesmedlem, politikker, meningsdanner og i arbejdsgrupper.

I 2013 opnåede jeg valg til kommunalbestyrelsen i Vejen Kommune, hvor jeg sad i Udvalg for Teknik- & Miljø, Koordinationsforum for Grundvand samt Rødding Centrets bestyrelse og repræsentantskab fra januar 2014 til august 2016.

Nu er jeg udpeget som repræsentant i Fredningsnævnet samt Statens Ekspropriationskommission for Albertslund Kommune efter Kommunalvalget 2017 hvor jeg ikke opnåede repræsentation.

Ydermere var jeg manden bag YouTube kanalen Liberalisten1995, samt aktiv debattør i diverse medier; herunder landbrugets fagblade.