Om mig

Mit navn er Carl Andersen, jeg er 23 år, buy critical essay online opvokset i det syd- og sønderjyske men er nu bosat i Albertslund. Jeg er student fra Ribe Katedralskole, har beskæftiget mig med alt fra industriarbejde i Vojens, til kontorarbejde i how to end an essay Washington D.C. Til dagligt studerer jeg jordbrugsøkonomi på Københavns Universitet (Frederiksberg Campus).

Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, samt medlem af Liberal Alliances Hovedbestyrelse.

Jeg har siden 2009 været medlem af Liberal Alliance, samt Liberal Alliances Ungdom. I begge foreninger er jeg aktiv på lokalt, regionalt og nationalt plan. Dette som bestyrelsesmedlem, politikker, meningsdanner og i arbejdsgrupper.

I 2013 opnåede jeg valg til kommunalbestyrelsen i Vejen Kommune, hvor jeg sad i Udvalg for Teknik- & Miljø, Koordinationsforum for Grundvand samt Rødding Centrets bestyrelse og repræsentantskab fra januar 2014 til august 2016.

Nu er jeg udpeget som repræsentant i Fredningsnævnet samt Statens Ekspropriationskommission for Albertslund Kommune.

Ydermere var jeg manden bag YouTube kanalen Liberalisten1995, samt aktiv debattør i diverse medier; herunder landbrugets fagblade.