Om mig

Mit navn er Carl Andersen, jeg er 22 år, opvokset i det syd- og sønderjyske men er nu bosat i Albertslund. Jeg er student fra Ribe Katedralskole, har beskæftiget mig med alt fra industriarbejde i Vojens, til kontorarbejde i Washington D.C. Til dagligt studerer jeg jordbrugsøkonomi på Københavns Universitet (Frederiksberg Campus).

Jeg opstiller som landsformand til landsmødet den 3. marts i Næstved.

Jeg har siden 2009 været medlem af Liberal Alliance, samt Liberal Alliances Ungdom. I begge foreninger er jeg aktiv på lokalt, regionalt og nationalt plan. Dette som bestyrelsesmedlem, politikker, meningsdanner og i arbejdsgrupper.

I 2013 opnåede jeg valg til kommunalbestyrelsen i Vejen Kommune, hvor jeg sad i Udvalg for Teknik- & Miljø, Koordinationsforum for Grundvand samt Rødding Centrets bestyrelse og repræsentantskab fra januar 2014 til august 2016.

Nu er jeg udpeget som repræsentant i Fredningsnævnet samt Statens Ekspropriationskommission for Albertslund Kommune.

Ydermere er jeg manden bag YouTube kanalen Liberalisten1995, samt aktiv debattør i diverse medier; herunder landbrugets fagblade.

Jeg er landsnæstformand for Liberal Alliances Ungdom samt medlem af dennes Hovedbestyrelse.